top of page

תערוכת התוצרים המסכמת - שליש ב' תשפ"ב

עודכן: 5 במרץ 2022

ביום ו', 4.3.22, התכנסו תלמידות ותלמידי בית הספר, מורות ומורים, בוגרות ובוגרים ואורחים נוספים להתרשם מתערוכת התוצרים המסכמת את הפרויקטים עליהם עמלו תלמידות ותלמידי בית הספר במהלך שליש ב' בשנת הלימודים תשפ"ב. במהלך התערוכה התרשמו באי בית הספר מעבודתן.ם של התלמידות והתלמידים, מיצירתן.ם העצמאית ומתהליכי החקר שעברו בשבועות האחרונים.

נושאי התערוכה - שליש ב' תשפ"ב

  1. שכבת א' - פרויקט "תיאטרון בובות": במהלך הפרויקט, שתחום הדעת העיקרי שלו - עברית, התנסו תלמידות ותלמידי השכבה ביצירת תיאטרון בובות. הם למדו על אפיון דמות, יצרו את סיפור המסגרת והמחיזו את הסיפור באופן עצמאי. מחנכות שכבת א': מורן, נטלי, שירה אזר ומור אדרי.

  2. שכבת ב' - פרויקט "צליל וחומר": בפרויקט זה התנסו תלמידות ותלמידי השכבה בבניית כלי נגינה עצמאי. במסגרת תהליכי חקר אישיים וקבוצתיים, בשיעורי מדעים ומוזיקה, למדו התלמידות והתלמידים על מבנה כלי נגינה שונים ומשפחות כלי הנגינה ועל מבנה, צורה ומרקם שונים. במהלך העבודה על התוצר הסופי בנו תלמידות ותלמידי השכבה, באמצעות חומרים ממחוזרים, כלי נגינה אישיים. מחנכות שכבת ב': שירה ארבל, בת עמי, אדוה ויעל.

  3. שכבת ג' - פרויקט "חלומות": בפרויקט זה חקרו תלמידות ותלמידי שכבת ג' אודות חלומות ספר בראשית: חלום יוסף והאלומות, חלומות פרעה וחלומות שר המשקים ושר האופים. התלמידות והתלמידים למדו אודות שירים הקשורים בחלומות ועל ההבדל בין חלומות שחולמים בלילה לבין חלומות אישיים. בסוף הפרויקט הכינו תלמידות ותלמידי השכבה את "כובעי החלומות" שלהם - כובעים אישיים אשר מציגים את חלומותיהם האישיים (האמיתיים או הדמיוניים). צוות שכבת ג': נועה, תמר, לידור ורינת.

  4. שכבת ד' - פרויקט "המצאות ישראליות": תלמידות ותלמידי שכבת ד' חקרו בשבועות האחרונים אודות המצאות ישראליות שונות (החסן נייד, דוד שמש, Waze ועוד). התלמידות והתלמידים למדו על ההיסטוריה של ההמצאות הללו, על תרומתן - בישראל ובעולם ועל הדרך שאותה עברו היזמים בדרכם לפיתוח ההמצאה. התוצר הסופי - המלצה למועצת התלמידים של בית הספר ביחס לאזור בבית הספר שלפי דעת התלמידות והתלמידים צריך לעבור שינוי \ התאמה. צוות שכבת ד': מור שמר, שי, דנה וליטל.

  5. שכבת ה' - פרויקט "אני": במהלך פרויקט "אני" חקרו תלמידות ותלמידי השכבה את עצמם, מתוך השאלה המנחה - "מי אני". תלמידות ותלמידי השכבה למדו על מבנה השירה, ניתחו שירים שבמרכזם "האני", בחרו שירים אישיים, חקרו את התכונות והערכים החשובים להן.ם ולבסוף הכינו "לוח השראה" כתוצר הסופי - אשר ייצג את התכונות, הערכים, השיר ואלמנטים נוספים אותם חקרו ביחס לעצמן.ם בפרויקט. צוות שכבת ה': לי, טל, בן, אבי ועפרי צנג.

  6. שכבת ו' - פרויקט "נחיתות בטוחות": במהלך פרויקט "נחיתות בטוחות" התכוננו תלמידות ותלמידי שכבת ו' לקראת המעבר הצפוי לחטיבת הביניים. בפרויקט למדו התלמידות והתלמידים על מבנים שונים של מבחנים, על הרכב התעודה בחטיבת הביניים, על אסטרטגיות למידה, שיטות להתמודדות עם דחיינות ועוד. במהלך הפרויקט כתבו תלמידות ותלמידי השכבה "מכתב לאני העתידי" וכן כתבו במחברות אסטרטגיה אישיות אשר ליוו וילוו אותן.ם בחטיבת הביניים. צוות שכבת ו': מיכאל, גל, עופרי בר ומיטל.

קישור למצגת המסכמת של הפרויקט אפשר למצוא ממש כאן.


תודה מיוחדת לאיתי סוקולובר, מנהל בית הספר, לצוות המחנכות, המורות המקצועיות, הסייעות והסייעים בכיתות וצוות המנהלה כולו.