20191108_105525.jpg

הצטרפו אלינו

מודעות מתעדכנות ביחס למשרות עבור מורות, סייעים ותומכי הוראה בבית ספרנו. 

דרושים תומכי הוראה

לבית ספרנו דרושות סייעות ותומכות הוראה לשנת תשפ"ב. משרה מלאה או חלקית. צרו קשר. 

דרושה מחנכת א'

דרושה מחנכת לכיתה א' לשנת הלימודים הנוכחית - תשפ"ב. המשרה מלאה.
צרו קשר. 

דרושה מחנכת מחליפה

לבית ספרנו דרושה מחנכת מחליפה (חל"ד) לשכבות ג'-ד' לשנת הלימודים תשפ"ב. צרו קשר. 

דרושים מורים מחליפים

לבית ספרנו דרושים מורים מחליפים לשנת הלימודים תשפ"ב. אפשרות למשרה חלקית. צרו קשר.