קהילה

בית ספרנו שוכן בלב קהילה  תומכת ומעורבת. הורי בית הספר מעורבים בעשייה הבית-ספרית ונציגות ההורים מסייעת בהפקת האירועים הקהילתיים השונים.

הנהגת ההורים

מידע חיוני מטעם הנהגת הורי בית הספר באשר לאירועים שונים.

קראו עוד.