top of page

עולות ועולים לכיתה א' -
מידע להורים לשנת תשפ"ד

אזור הרישום של
בית הספר

אזור הרישום של בית הספר מתעדכן במערכת  עיריית תל אביב: שכבות מידע > חינוך > שייכות לבתי ספר יסודיים.

המעבר מהגן
לבית הספר

המעבר מהגן לבית הספר היסודי טומן בחובו מגוון הזדמנויות ואתגרים חינוכיים וחברתיים שונים. 
קראו עוד.

bottom of page