top of page
UKKY5522.JPG

אירועי קהילה

בבית ספרנו מתקיימים מגוון אירועים קהילתיים בשיתוף הנהגת ההורים: שוק קח-תן, אוניברסיטת ההורים, המכביס ובוקר התוצרי.

בוקר התוצרים

עם סיום השליש מתקיים בבית הספר "בוקר תוצרים" במהלכו מציגים תלמידי בית הספר את התוצר. לבוקר זה מוזמנים הורי התלמידים אשר זוכים להתרשם מהתוצרים הסופיים של הפרויקטים השכבתיים ולהעלות שאלות ביחס לתוצרים עליהם עמלו תלמידי בית הספר במהלך השליש. "בוקר התוצרים" הוא שיאו של תהליך העבודה בפרויקט, שכן הוא מזמן לתלמידים הזדמנות לפרוט את תהליך העבודה אותו הם עברו במהלך הפרויקט.  התלמידים, ההורים, המחנכות והמורים שליוו את הפרויקט  שמחים על ההזמנות לחשוף את תהליך המחשבה, התכנון והיצירה של הפרויקט.

מכביס

המכביס, שוק האוכל ומוצרי יד שנייה של בית הספר, הוא פעילות שיא קהילתית שמארגנת הנהגת הורי בית ספר. במסגרת ההכנה לשוק נבחר נושא מנחה (סרטים, דמויות מתכניות ילדים וכו') וכל כיתה מכינה מאכלים המתקשרים לנושא הנבחר. במהלך השוק מוצבים בחצר בית הספר דוכנים בהם נמכרים המאכלים וכן דוכנים ובהם מוצרי יד שנייה: ביגוד, משחקים וספרים ישנים. ביום המכביס נפתחים שערי בית הספר לכלל תושבי השכונה. ההכנסות מהשוק מיועדות לטובת יוזמות בית-ספריות עליהן מחליטים חברי הנהגת ההורים והתלמידים החברים במועצת התלמידים הבית-ספרית.

שוק "קח-תן"

שוק "קח-תן" הפך עם השנים למסורת  בבית ספרנו. הוא מתקיים אחת לשנה ומאחד את הקהילה כולה סביב ערכים של שוויון, נתינה, דאגה לסביבה ועזרה הדדית. התלמידים נרתמים ומתנדבים לתרום משחקים, צעצועים, תחפושות ובגדים שאינם רוצים עוד אך ראויים לשימוש חוזר. זוהי חוויה בעלת ערכים מגוונים: לימוד התלמידים כי פריט ישן או חסר שימוש בבית יכול להיות אוצר עבור אחר, נתינה שאינה לשם רווח, סדר ומחזור. ישנם כאלה שבנדיבות רוכשים פריטים עבור האחים , עבור חבר שלא הגיע באותו היום או עבור פינת המשחקים הכיתתית.

bottom of page