לוח חופשות וחגים - תשפ"ב

תאריכים
החג
מיום רביעי, ט' בתשרי התשפ"ב,15 בספטמבר 2021 ,עד יום חמישי, י' בתשרי התשפ"ב,16 בספטמבר 2021.
יום הכיפורים
מיום שני, כ"ט באלול התשפ"א,06 בספטמבר 2021 ,עד יום רביעי, ב' בתשרי התשפ"ב,08 בספטמבר 2021.
ראש השנה
מיום שני, י"ד בתשרי התשפ"ב,20 בספטמבר 2021 ,עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב,29 בספטמבר 2021.
סוכות
מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ב,30 בנובמבר 2021 ,עד יום שני, ב' בטבת התשפ"ב,06 בדצמבר 2021.
חנוכה
מיום רביעי, י"ג באדר ב התשפ"ב,16 במרץ 2022 ,עד יום שישי, ט"ו באדר ב התשפ"ב,18 במרץ 2022.
פורים
מיום חמישי, ו' בניסן התשפ"ב,07 באפריל 2022 ,עד שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב,23 באפריל 2022.
פסח
יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב,05 במאי 2022.
יום העצמאות
יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב,19 במאי 2022.
ל"ג בעומר
משבת, ה' בסיון התשפ"ב,04 ביוני 2022 ,עד יום שני, ז' בסיון התשפ"ב,06 ביוני 2022.
חג השבועות

לוח הצלצולים בבית הספר

בבית ספרנו נשמעים הצלצולים רק בכניסה לשיעורים בתחילת יום ולאחר ההפסקות. שערי בית הספר נפתחים החל מ-7:30 והמורים התורנים נוכחים החל מ-7:45. יום הלימודים מתחיל ב-8:00. לא תתאפשר כניסה של הורים במהלך יום הלימודים לבית הספר. במידה והורה מעוניין להעביר דבר מה לתלמיד, יש להעביר זאת דרך השומר. לא תותר כניסת הורים במהלך יום הלימודים לשטח בית הספר, אלא אם נקבעה פגישה מבעוד מועד. יציאה משטח בית הספר במהלך יום הלימודים תיעשה רק ע"פ בקשת ההורים, בליווי הורה או מבוגר שיישלח מטעמו (מעל גיל 18) ובקבלת אישור מהמזכירות.

שעות
שיעור
08:00 - 08:50
1
08:50 - 09:40
2
09:40-:10:00
הפסקה ראשונה
10:00-10:15
הפסקת אוכל
10:15 - 11:00
3
11:00 - 11:45
4
11:45 - 12:10
הפסקה שנייה
12:10 - 12:45
5
12:45 - 13:30
6
13:30 - 13:45
הפסקה
13:45 - 14:30
7