top of page

לוח חופשות וחגים - תשפ"ג

תאריכים
החג
שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשפ"ג, 4–5 באוקטובר 2022. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשפ"ג, 6 באוקטובר 2022.
יום הכיפורים
ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשפ"ב עד ב' בתשרי התשפ"ג, 25–27 בספטמבר 2022. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשפ"ג, 28 בספטמבר 2022.
ראש השנה
מיום ראשון, י"ד בתשרי התשפ"ג, 9 באוקטובר 2022, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשפ"ג, 18 באוקטובר 2022. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשפ"ג, 19 באוקטובר 2022.
סוכות
מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ג, 20 בדצמבר 2022, עד יום שני, ב' בטבת התשפ"ג, 26 בדצמבר 2022. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשפ"ג, 27 בדצמבר 2022.
חנוכה
שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד וט"ו באדר התשפ"ג, 6–8 במרס 2023. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשפ"ג, 9 במרס 2023.
פורים
מיום שלישי, ו' בניסן התשפ"ג, 28 במרס 2023, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התשפ"ג, 13 באפריל 2023. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התשפ"ג, 14 באפריל 2023.
פסח
יום רביעי, ה' באייר התשפ"ג, 26 באפריל 2023. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התשפ"ג, 27 באפריל 2023.
יום העצמאות
יום שלישי, י"ח באייר התשפ"ג, 9 במאי 2023. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התשפ"ג, 10 במאי 2023.
ל"ג בעומר
משבת, ה' בסיון התשפ"ב,04 ביוני 2022 ,עד יום שני, ז' בסיון התשפ"ב,06 ביוני 2022.
חג השבועות

לוח הצלצולים בבית הספר

בבית ספרנו נשמעים הצלצולים בכניסה לשיעורים בתחילת יום ולאחר ההפסקות. שערי בית הספר נפתחים החל מ-7:30 והמורים התורנים נוכחים החל מ-7:45. יום הלימודים מתחיל ב-8:00. לא תתאפשר כניסה של הורים במהלך יום הלימודים לבית הספר. במידה והורה מעוניין להעביר דבר מה לתלמיד או תלמידה, יש להעביר זאת דרך השומר. יציאה מבית הספר במהלך יום הלימודים תיעשה רק ע"פ אישור ההורים, בליווי הורה או מבוגר שיישלח מטעמו (מעל גיל 18) ובקבלת אישור מהמזכירות.

שעות
שיעור
08:00 - 08:50
1
08:50 - 09:40
2
09:40-:10:00
הפסקה ראשונה
10:00-10:15
הפסקת אוכל
10:15 - 11:00
3
11:00 - 11:45
4
11:45 - 12:10
הפסקה שנייה
12:10 - 12:45
5
12:45 - 13:30
6
13:30 - 13:45
הפסקה
13:45 - 14:30
7
להורים: Student Life
להורים: About Us
bottom of page