לוח חופשות וחגים - תשפ"א

תאריכים
החג
ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ט עד ב' בתשרי התש"פ, 29.9.19-1.10.19. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2.10.19.
ראש השנה
ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התש"פ, 8-9 באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התש"פ, 10.10.19.
יום כיפור
ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התש"פ, 13.10.19, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22.10.19. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23.10.19.
סוכות
מיום שני, כ"ז בכסלו התש"פ, 23.12.19, עד יום שני, ב' בטבת התש"פ, 30.12.19. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התש"פ, 31.12.19.
חנוכה
הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התש"פ, 9-11 במרץ 2020. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ט"ז באדר ב' התש"פ, 12.3.20.
פורים
מיום שישי, ו' בניסן התשע"ט, 31.3.20, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16.4.20. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17.4.20.
פסח
יום רביעי, ה' באייר התש"פ, 29.4.20. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התש"פ, 30.4.20.
יום העצמאות
יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12.5.20. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התש"פ, 13.5.20.
ל"ג בעומר
ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 28-30 במאי 2020. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31.5.20.
חג השבועות

שעות הלימודים בבית הספר ולוח הצלצולים  

בבית ספרנו נשמעים הצלצולים רק בכניסה לשיעורים בתחילת יום ולאחר ההפסקות. שערי בית הספר נפתחים החל מ-7:30 ואילו המורים התורנים נוכחים החל מ-7:45. יום הלימודים מתחיל ב-8:00. לא תתאפשר כניסה של הורים במהלך יום הלימודים לבית הספר. במידה והורה מעוניין להעביר דבר מה לתלמיד, יש להעביר זאת דרך השומר. לא תותר כניסת הורים במהלך יום הלימודים לשטח בית הספר, אלא אם נקבעה פגישה מבעוד מועד. יציאה משטח בית הספר במהלך יום הלימודים תיעשה רק ע"פ בקשת ההורים, בליווי הורה או מבוגר שיישלח מטעמו (מעל גיל 18) וקבלת אישור מהמזכירות.

שעות
שיעור
08:00 - 08:50
1
08:50 - 09:40
2
09:40 - 09:50
הפסקת אוכל
09:50 - 10:15
הפסקה
10:15 - 11:00
3
11:00 - 11:40
4
11:45 - 12:00
הפסקה
12:00 - 12:45
5
12:45 - 13:30
6
13:30 - 13:45
הפסקה
13:45 - 14:30
7