לוח חופשות וחגים - תשפ"א

שעות הלימודים בבית הספר ולוח הצלצולים  

בבית ספרנו נשמעים הצלצולים רק בכניסה לשיעורים בתחילת יום ולאחר ההפסקות. שערי בית הספר נפתחים החל מ-7:30 ואילו המורים התורנים נוכחים החל מ-7:45. יום הלימודים מתחיל ב-8:00. לא תתאפשר כניסה של הורים במהלך יום הלימודים לבית הספר. במידה והורה מעוניין להעביר דבר מה לתלמיד, יש להעביר זאת דרך השומר. לא תותר כניסת הורים במהלך יום הלימודים לשטח בית הספר, אלא אם נקבעה פגישה מבעוד מועד. יציאה משטח בית הספר במהלך יום הלימודים תיעשה רק ע"פ בקשת ההורים, בליווי הורה או מבוגר שיישלח מטעמו (מעל גיל 18) וקבלת אישור מהמזכירות.

 
 
תא.jpg

Yehuda Hamaccabi. Proudly created with Wix.com

 by Ben Mizrachi

צילומים: רוני קדמי, דודי פריינטה

  • Facebook