top of page
53.jpg

בטיחות וחירום

מידע להורי בית הספר באשר להנחיות בטחון  וכן הנחיות בטיחות בשגרה ובעת התנהלות בתקופות חגים שונות.

שמירה על בטיחות
בחג הפורים

הנחיות חשובות ביחס לשמירה על בטיחות ובטחון במהלך חגיגות חג הפורים.

קראו עוד.

כללי זהירות בדרכים - יום הכיפורים

מידע להורי בית הספר ביחס לשמירה על כללי הזהירות בדרכים - יום הכיפורים. קראו עוד. 

הנחיות לשמירה על בטיחות - ל"ג בעומר

הנחיות חשובות באשר לשמירה על בטיחות במהלך חגיגות ל"ג בעומר.
קראו עוד.

שמירה על בטיחות בט"ו בשבט

הנחיות חשובות באשר לשמירה על כללי בטיחות במהלך חגיגות ט"ו בשבט.
קראו עוד.

"אפשרי בריא" - מידע להורי בית הספר

מידע להורי בית הספר ביחס לשירותי בריאות לתלמידים בבית הספר.

קראו עוד. 

bottom of page