top of page

הודעות להורים - תשפ"ד

מדריך תזונתי

מדריך תזונתי לארוחות בוקר במוסדות חינוך בהם תלמידות ותלמידים בעלי אלרגיות. קראו עוד.

אלרגנים בבית ספר

בשנת הלימודים תשפ"ג אין להכניס לשטח בית הספר מוצרי מזון הכוללים אגוזים, בוטנים וסלמון. קראו עוד.

עדכונים לתחילת השנה

עדכונים מטעם מנהל בית הספר, איתי סוקולובר, לקראת שנת הלימודים תשפ"ד. קראו עוד.

חזרה ללימודים

טיפים ועצות - להורים ולתלמידים - לחזרה בטוחה ורגועה לספסלי הלימודים. קראו עוד.

עלון - שירותי בריאות

עלון מידע ביחס לשירותי בריאות הניתנים לתלמידים במסגרת בית הספר.
קראו עוד.

bottom of page