top of page
EFYE3948.JPG

מידע להורים

מרחב המוקדש להורי תלמידות ותלמידי בית הספר ומכיל מידע שימושי וזמין.

לוח מוסדי - תשפ"ג

לוח האירועים של בית הספר, בו מידע אודות אירועים חינוכיים וקהילתיים. קראו עוד.

עולים לכיתה א'

מידע להורי התלמידות והתלמידים העולים והעולות לכיתה א' בשנת תשפ"ד. קראו עוד.

הודעות - תשפ"ד

הודעות מתעדכנות עבור הורי תלמידות ותלמידי בית הספר - תשפ"ד.
קראו עוד. 

אורחות חיים

מידע שימוש להורים באשר לאורחות החיים בבית הספר יהודה המכבי. 
קראו עוד.

bottom of page