לאחר הלימודים

גם כשיום הלימודים מסתיים, הפעילות בקמפוס בית הספר ממשיכה. תלמידי בית הספר מוזמנים להמשיך למסגרת צהרון "אילנות" ולאחריה להירשם למגוון החוגים הפועלים בבית הספר. 

מערכת החוגים לתלמידי בית הספר

מידע אודות מגוון של חוגים לתלמידי בית הספר והקהילה בשעות אחר הצהריים. 

מערכת החוגים - תשפ"א

צהרון אילנות

צהרון "אילנות" מציע מסגרת לתלמידי בית הספר מתום יום הלימודים ועד לשעה 16:30 אחר הצהריים.