22.jpg

הנהגת ההורים

הנהגת הורי בית הספר מסייעת, כשותפה פעילה, בשמירה על הקשר עם הקהילה ובהוצאה לפועל של פרויקטים חברתיים וחינוכיים בבית הספר. 

קפסולות בחוץ - קהילת יהודה מכבי

 שיעורים לקבוצות קטנות של תלמידים ותלמידות באוויר הפתוח!להרשמה.

סיוע בקהילה - למידה מרחוק תשפ"א

מידע להורי בית הספר ביחס לדרכי סיוע בקהילה בתקופת הלמידה מרחוק.

קראו עוד.

תא.jpg

Yehuda Hamaccabi. Proudly created with Wix.com

 by Ben Mizrachi

צילומים: רוני קדמי, דודי פריינטה

  • Facebook