22.jpg

הנהגת ההורים

הנהגת הורי בית הספר מסייעת, כשותפה פעילה, בשמירה על הקשר עם הקהילה ובהוצאה לפועל של פרויקטים חברתיים וחינוכיים בבית הספר. 

קפסולות בחוץ - קהילת יהודה מכבי

 שיעורים לקבוצות קטנות של תלמידים ותלמידות באוויר הפתוח!להרשמה.

סיוע בקהילה - למידה מרחוק תשפ"א

מידע להורי בית הספר ביחס לדרכי סיוע בקהילה בתקופת הלמידה מרחוק.

קראו עוד.

הנהגת הורי יהודה המכבי

הנהגת ההורים, או ועד ההורים המוסדי, היא גוף רשמי המייצג את כלל הורי בית הספר. בהנהגה נציג/ה אחת לכל כיתה והיא פועלת במסגרת ועדות ייעודיות לטיפול בנושאים שונים במרחב שבית הנהלת בית הספר לבין קהילת ההורים. 

   תפקידים בנציגות ההורים 
                1. עינת רון - יו״ר הנציגות
                2. טל פירשט - סגנית יו״ר
                3. מיטל אורן - סגנית יו״ר
                4. נטע צרויה חשאי - גזברית

              ועדות נציגות ההורים

תא.jpg

Yehuda Hamaccabi. Proudly created with Wix.com

 by Ben Mizrachi

צילומים: רוני קדמי, דודי פריינטה

  • Facebook