top of page

תערוכת הפרויקטים המסכמת - פרק ב' תשפ"א

עודכן: 19 באוג׳ 2021

ביום ו', 7.5.2021, התכנסו לציון תערוכת הפרויקטים המסכמת של פרק ב' - תשפ"א. במהלך הפרק השני של שנת הלימודים עמלו התלמידים, המחנכים וצוותי המורים השונים על פרויקטים יצירתיים, רב-תחומיים ומעוררי מחשבה, ספק וביקורת. באופן מדורג ובהתאם ללוחות זמנים שנקבעו מראש, יצאו תלמידי השכבות השונות לסיורים מודרכים בבית הספר, במהלכם הם נחשפו לנושאי המחקר בפרויקטים השונים, שמעו אודות תהליכי העבודה על החקר והתוצרים וסקרו את היצירות המקוריות שנפרסו לעיני כל במסדרונות בית הספר ובחצר.


נושאי תערוכת הפרויקטים - פרק ב' תשפ"ב


שכבת א' - "תיאטרון בובות"

בפרויקט זה התלמידים למדו על התבנית הסיפורית, חקרו מהם סממנים חיצוניים ופנימיים בסיפור, יצרו בובה מקורית (תוך כתיבת התיאור שלה) ולמדו כיצד לספר אודות הבובה שיצרו - הן במסגרת אישית והן במסגרת קבוצתית. התלמידים ציירו את הסיפור שלהם כרצף תמונות, למדו מהו "דיבור ישיר" וכתבו את אשר אומרת כל דמות בהצגה. התוצר - תיאטרון בובות.

תודה למחנכות שכבת א': יעל, בת-עמי, יסמין ושירה.


שכבת ב' - "נקודת מבט"

בפרויקט זה למדו תלמידי שכבת ב' על נקודות בחייהם ונקודות הקיימות בבית הספר - וזאת תוך נסיון ליצור התבוננות מעמיקה ותשומת לב רחבה לסביבה שלהם. הם זכו להכיר את אמנית הנקודות והסופרת היפנית "איו קוסמה" ולמדו בקבוצות על נקודות שונות בחיינו - נקודות ציון, החשיבות שבניקוד מילים ונקודות על בעלי חיים. התוצר - כתיבת סיפור אישי על נקודות בחיי התלמיד (בהתאם לכללי כתיבת הסיפור שנלמדו).

תודה למחנכות שכבת ב': לידור, מור, מורן ואדווה.


שכבת ג' - "חלומות"

בפרויקט זה חקרו תלמידות ותלמידי שכבת ג' אודות חלומות ספר בראשית: חלום יוסף והאלומות, חלומות פרעה וחלומות שר המשקים ושר האופים. התלמידות והתלמידים למדו אודות שירים הקשורים בחלומות ועל ההבדל בין חלומות שחולמים בלילה לבין חלומות אישיים. בסוף הפרויקט הכינו את התלמידים את "כובעי החלומות" שלהם - כובעים אישיים אשר מציגים את חלומותיהם האישיים (האמיתיים או הדמיוניים).

תודה למחנכות שכבת ג': שי, דנה, מור והדר.


שכבת ד' - "גן עדן"

הפרויקט עסק בשאלה "באיזה עולם אנחנו רוצים לגדול ולחיות". מטרת העל שלו היא לעודד שיח ערכי, חברתי ומודע סביבתית ולגלות לתלמידות ותלמידי השכבה את האפשרויות שלהן ושלהם להיות מעורבים, לקחת יוזמה ולהשפיע באופן חיובי על הסביבה בה כולנו חיות וחיים. החקר הקבוצתי עסק במספר תחומי דעת המותאמים לשכבת ד': שוויון מגדרי, רווחה, זכויות הילד ואקלים חברתי. התוצר האישי היה, בסופו של דבר, "משקפיים" אותם יצרו התלמידים בהתאם לדרך בה הם רוצים ומבקשים לראות את העולם בו אנו חיים.

תודה למחנכות ומחנכי שכבת ד': אבי, יונתן, הדר וכרמל.


שכבת ה' - "כסלפי"

פרויקט "כסלפי" עסק בתהליך חקר אישי וקבוצתי בו התלמידים הביאו לידי ביטוי את עולמם הפנימי והרגשי דרך המושג "דיוקן עצמי". במהלך הפרויקט התלמידים נחשפו בשיעורי אמנות למונחים אמנתיים וחומרים, צבעים וטכניקות דרכן אפשר להביע רגשות. הם למדו כיצד להתאים בין הנלמד בין הדיוקן האישי שייצרו. הפרויקט נגע במספר תחומי דעת: שפה, אמנות וכישורי חיים. התוצר הסופי - הכנת "נעליים" אישיות אשר מדמות את עולמם הפנימי של התלמידים.

תודה למחנכות שכבת ה': גל, מיטל, עפרי ורותם.


שכבת ו' - "נחיתות בטוחות"

פרויקט "נחיתות בטוחות", פרויקט הסיום של תלמידות ותלמידי שכבת ו', טרם המעבר לחטיבת הביניים, ביקש להכין את תלמידות ותלמידי השכבה לקראת מעבר בטוח לחטיבת הביניים - הן מבחינה חברתית-רגשית והן מבחינה מקצועית-לימודית. בהקשר זה, הפרויקט שילב שיח רגשי ומקצועי. התלמידים למדו בפרויקט טכניקות לניהול זמן, אסטרטגיות למידה, טיפים ללמידה יעילה למבחנים בבית וקיימו שיח מכיל ביחס למעבר לחטיבה. התוצר הסופי - מחברות המסע בהן הם כתבו על תקופת המבחנים שעברו בפרויקט.

תודה למחנכות ומחנך שכבת ו': הילה, הילה, טל ובן.
138 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול