top of page

שילוב תלמידי חינוך מיוחד

תהליכי שילובם של תלמידי הזכאים לתקציבי חינוך מיוחד משקפים אף הם את היעד העיקרי המתואר בלב העקרון הפדגוגי של בית ספרנו – יצירת חווית הצלחה. אנו סבורים כי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בבית ספרנו משפר את הישגיהם הלימודיים, מעלה את דימויים העצמי ומסייע ביצירת בסיס התנהגותי יציב. תלמידי בית ספרנו הזכאים לתקציבי חינוך מיוחד ומשולבים בכיתות האם נעזרים בסייעת מקצועית אשר משלבת אותם בפעילויות החינוכיות והפדגוגיות בכיתה ומקבלים מגוון רחב של שירותים נוספים, ביניהם: שיעורי הוראה מתקנת ושיעורים פרטניים ייעודיים, טיפולים בתרפיה ועוד.


בבית ספרנו מערך שילוב הכולל את רכזת השילוב, מורת השילוב, היועצות, פסיכולוגית בית הספר ותרפיסטית בית הספר. אלו מתוות מדיניות חינוכית-התנהגותית ביחס לכל תלמיד תוך פיתוח מיומנויות וכלים מקצועיים רלוונטיים. הידע הרלוונטי מועבר לצוות ההוראה כולו – וזאת לשם קידום התלמידים המשולבים בפעילויות החינוכיות והלימודיות השוטפות ושיפור תפקודם השוטף כחלק מהמארג הכיתתי הכולל. ברמה המקצועית, צוות השילוב מתאים דרכי הוראה וחומרי למידה ייעודיים אשר מסייעים לתלמידים המשולבים לחוות הצלחה.

במסגרת שעות השילוב מוענק לתלמידים שעברו ועדת שילוב סיוע לימודי ממורה בעלת הכשרה פורמאלית בתחום החינוך המיוחד (מורת שילוב), נבנית עבורם תכנית חינוכית ייחודית (תח"י) והם זוכים למגוון התאמות למידה בהתאם לצרכיהם הייחודיים. אנו מאמינים כי שילוב תלמידים הזכאים לתקציבי חינוך מיוחד בבית ספרנו מקדם את ערך השוויון ותורם לתחושת האחדות והסולידאריות הקהילתית. 

164 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare


bottom of page