top of page

שיעורי בית

בבית ספרנו ממעטים בשיעורי בית וזאת מתוך תפיסה לפיה מוטב שהתרגול יתבצע במסגרת יום הלימודים ולא בשעות אחר הצהריים. התפיסה  הדומיננטית בבית ספרנו רואה את שיעורי הבית כאמצעי בפיתוח מיומנויות של ניהול זמן והרגלי למידה המבוססים על אחריות אישית. אנו מבקשים להתאים את ציפיות שיעורי הבית מהתלמיד בצורה מבוקרת, מתוך הבנה שהבשלות לניהול הזמן מתפתחת עם גילו של הלומד. זאת ועוד, אנו משימים דגש רב על המשוב שניתן לתלמידים על עצם הביצוע ועל איכותו ומעודדים שיח מקדם בכיתות אודות התכלית של שיעורי הבית שניתנו.


תפיסת שיעורי הבית בבית ספרנו, אותה ניתן לקרוא במלואה במסמך זה, מבקשת לאזן בין הדגש הבית-ספרי על חוויית ההצלחה של התלמיד לבין הצורך בפיתוח מיומנויות והתמודדות עם אתגרים. יש לזכור כי במרכז הדיאלוג החינוכי עומדת היכרותו הטובה של המורה עם תלמידו ומכאן – המורה מתאים את המשימה לרוחם של תלמידיו, כיתתו ובית הספר.

404 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page