top of page

קווים מנחים להוגנות מגדרית

עודכן: 15 ביולי 2022

בבית ספרנו מושם דגש רב על העצמת הילד והילדה והיכולות, המודעות העצמית, הלמידה, היצירתיות והיזמות. בכדי לאפשר לכלל התלמידים והתלמידות להתפתח ולגדול באופן נכון, ישנה חשיבות רבה למודעות להוגנות מגדרית. הטיות מגדריות קיימות מגיל לידה ומעצבות את חיינו במגוון היבטים כגון דימוי עצמי, תפיסת מסוגלות עצמית, קבלת החלטות וכדומה. אלו באים לידי ביטוי במרחבי בית הספר החל ממגרש המשחקים בהפסקות, במהלך שיעורים בכיתה וכלה במרחבים הפיסיים של המסדרונות, קירות בית הספר והכיתה.


במסמך זה ניתן למצוא קווים מנחים לתפיסה מגדרית הוגנת ושוויונית אשר לאורה פועל צוות בית הספר.276 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page