top of page

התפיסה החינוכית-תיאורטית של בית הספר

עודכן: 15 ביולי 2022

בית הספר הוא המקום בו רוכשים התלמידים מיומנויות לחיים משותפים בקבוצה. אנו סבורים כי כפי שבבית הספר לומדים התלמידים לקרוא ולכתוב, כך הם לומדים כיצד עליהם לנהוג במפגש עם זולתם וכיצד להתנהל בצורה נבונה בחברה. התפיסה המגדלת, אותה אימצנו יחד עם מערכת החינוך של תל-אביב יפו, חותרת ליצירת אקלים מיטבי מתוך עבודה על העולם הפנימי של התלמיד וטיפוח תקשורת בין-אישית פתוחה ובונה.

במסמך זה ניתן למצוא תפיסה חינוכית-תיאורטית ובה עקרונות ודרכי פעולה המנחים את דרכו של המורה בכיתה.

1,525 צפיות0 תגובות

Σχόλια


bottom of page