top of page

הכלה והשתלבות

כחלק מהתפיסה השוויונית בבית ספרנו, המבקשת להעניק לכל תלמידי בית הספר הזדמנות לחוות הצלחה במרחב הלימודי והחינוכי, אנו פועלים כדי להתאים מענה לכל אחד מהאתגרים הפדגוגיים והרגשיים של כל תלמיד וזאת בהתאם לצרכיו הייחודיים (תלמיד עולה, תלמיד מחונן, תלמיד בסיכון, תלמיד עם קשיים שונים ותלמיד עם זכאות לתקציבי חינוך מיוחד). המענה ניתן במסגרת שיעורים פרטניים ובמסגרת השיעורים בכיתת האם.

תפיסת ההכלה וההשתלבות המתפתחת בבית ספרנו מבקשת למצוא פתרונות לאתגרים החינוכיים וההתנהגותיים השונים העולים מעצם ניהולה של כיתה הטרוגנית. בהקשר זה מקיימים המורים, בהובלתה של רכזת ההכלה וההשתלבות בבית ספרנו, הדרכות ייעודיות בהן הם נחשפים לתכנים וחומרים פדגוגיים שמסייעים בניהול כיתה, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים והמשתנים של התלמידים. רכזת ההשתלבות וההכלה הבית-ספרית מסייעת אף בפיתוח הובלת תהליכים בית-ספריים לפיתוח שיטות הוראה מותאמות צרכים. במקביל, אנו מפעילים מערך מתנדבים אשר מסייע בהכלתם והשתלבותם של תלמידים בעלי צרכים ייחודיים ומסייעים להם להביא לידי ביטוי את החוזקות היחסיות שלהם ולחוות הצלחה. בהדרכתה של רכזת ההכלה וההשתלבות, המתנדבים מסייעים לתלמידים בפן הרגשי ו\או בפן הלימודי.

לשם מימוש חווית ההצלחה של תלמידינו, רכזת ההכלה וההשתלבות מפתחת, יחד עם מורים אחרים, קבוצות חשיבה העוסקות במתן פתרונות בית-ספריים וכיתתיים המקדמים את המענה הדיפרנציאלי בכיתה ההטרוגנית. במקביל היא מקדמת יוזמות חינוכיות – ברמת בית הספר והקהילה – אשר יתנו מגוון מענים לשונות בכיתה.

בסופו של דבר, פיתוח קהילות לומדות סביב סוגיות פסיכו-דידקטיות – וזאת תוך בחינה מתמדת של הצרכים הפדגוגיים-התנהגותיים העולים מצוות המורים ובעלי תפקידים אחרים בבית הספר – יפתח בקרב מספר רב יותר של תלמידים, מורים והורים חווית הצלחה משמעותית.

1,408 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page