top of page

תל"ן מוזיקה - תשפ"ג

קובץ מידע ביחס לתל"ן מוזיקה שמועבר בשנת הלימודים תשפ"ג לתלמידות ולתלמידי שכבות ג'-ד' בבית הספר, על-ידי המורה חיים עזריה.
22 צפיות0 תגובות
bottom of page