• adararad

מתווה לניסוח היגדי סוף שליש

עודכן ב: לפני 3 ימים

בסופו של כל שליש בבית ספרנו מתבקשים התלמידים להעריך עצמם ואת תפקודם לאורך השליש שחלף. הערכה זו נמצאת בלב תהליך ההערכה והשיח המוסדי והוכיחה עצמה ככלי רב עוצמה לחיזוק הקשר בין המורה לתלמיד, לפיתוח יכולת התבוננות פנימית אצל התלמידים ולקידום המטרות האישיות של התלמידים. לאור אלו נוסח מתווה בית ספרי להיגדי סוף השליש אשר יופיעו בשאלוני ההערכה העצמית אותם ממלאים התלמידים.

0 צפיות
תא.jpg

2019 by Yehuda Hamaccabi. Proudly created with Wix.com

צילומים: רוני קדמי, דודי פריינטה

  • Facebook