מבנה שנת הלימודים בבית הספר

שנת הלימודים בבית ספרנו מחולקת ל-3 שלישים. שליש א' מתחיל כשבועיים לאחר עם תחילת שנת הלימודים ומסתיים סביב היציאה לחופשת חנוכה (דצמבר). שליש ב' מתחיל עם החזרה מחופשת החנוכה ומסתיים סביב היציאה לחופשת הפסח. שליש ג' מתחיל סביב החזרה מחופשת הפסח ומסתיים כחודש לפני תום שנת הלימודים.


נוהל סיום השליש

שאלון הערכה עצמית: לקראת תום השליש ממלא כל תלמיד שאלון הערכה עצמית בו הוא מעריך את תפקודו הלימודי, החברתי וההתנהגותי במהלך השליש, תוך התייחסות לתרומתו להצלחת הפרויקט עליו עבד במהלך השליש.

שיח אישי עם המחנך\מחנכת: לאחר מילוי שאלון ההערכה העצמית על-ידי התלמיד, הוא מקיים שיח הערכה עם מחנך\מחנכת הכיתה שלו, במהלכו הוא סוקר את תפקודו בשליש האחרון ומציב לעצמו נקודות לשיפור ולשימור לקראת השליש הבא או השנה הבאה (בסוף השנה).

הערכות המורים: במקביל לתהליך ההערכה האישי של התלמיד, המורים המקצועיים ומחנכת הכיתה מעריכים את תפקודו הלימודי, החברתי וההתנהגותי במהלך השליש האחרון

ישיבות פדגוגיות: בסיום השליש נערכות ישיבות פדגוגיות להערכת התלמיד – בהשתתפות מחנכת הכיתה שלו וכלל המורים המקצועיים. בישיבה מדווחים הישגי התלמיד ותפקודו הלימודי והחברתי ומתקיים שיח מקדם ביחס לשליש הבא.

מפגש סוף השליש עם ההורים: השליש מסתיים באופן רשמי בפגישה אישית של מחנכי הכיתות עם כל תלמיד והוריו. במהלך הפגישה מספר התלמיד על תפקודו הלימודי במהלך השליש ומציב – בנוכחות הוריו – יעדים לשיפור ולשימור לקראת השליש הבא.


תערוכת סיכום הפרויקטים ("בוקר תוצרים")

לקראת סיום כל שליש מתקיים בבית הספר "בוקר תוצרים" במהלכו מציגים כלל תלמידי בית הספר, מחולקים לקבוצות העבודה במסגרתן עבודה על הפרויקט השכבתי במהלך השליש שעבר, את התוצר שלהם. לבוקר זה מוזמנים כלל הורי בית הספר אשר זוכים להתרשם מהתוצרים הסופיים של הפרויקטים השכבתיים של תלמידי בית הספר ולהעלות שאלות, הגיגים והרהורים ביחס לתוצרים השונים עליהם עמלו תלמידי בית הספר במהלך השליש כולו.


הלוח המוסדי של בית הספר

כלל צוות בית הספר מחויב לעבודה בהתאם ללוח השנה המוסדי, בו מצוינות הפעילויות הבית-ספריות של בית הספר – הן בתחום הפדגוגי והן בתחום החינוכי-תרבותי, כמו גם אירועים מיוחדים (אירועי סיום שליש, ימי זכרון) ואירועי שיא (שוק "קח-תן", "מכביס" ועוד). כחלק מהתפיסה הבית-ספרית המבקשת לערב את הורי בית הספר והקהילה בנעשה בתוך כתלי בית הספר וכחלק מערך השקיפות, הלוח המוסדי פתוח לעיון לעיני כל.

269 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול