אקלים

עודכן ב: מאי 10

האקלים בבית הספר מהווה גורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המטפחת בטחון אישי, תחושת שייכות, ערך וכבוד – וזאת לצד ערכים חברתיים. לבית הספר תפקיד חשוב ומרכזי בעיצוב זהותו של הילד – כתלמיד וכאדם צעיר המחונך להתנהגות נאותה, סובלנית ומכבדת במרחב ציבורי. זאת ועוד, בהתבסס על מחקרים שונים שהראו קשר ישיר וחזק בין אקלים בית-ספרי חיובי לבין הפקת תוצרים פדגוגיים טובים והתפתחות אישית וקולקטיבית מוצלחת יותר של התלמידים, אנו מבקשים לבנות תשתית חברתית וקהילתית איתנה במסגרתה.

ביסוד הרציונאל ליצירת אקלים חיובי בבית ספרנו ניצבת השאיפה ליצור מרחב פדגוגי-חברתי נוח, תומך, בטוח ומגן עבור התלמידים. במובן זה, לאווירה הבית-ספרית – אותה מעצבים המרחב הבית-ספרי הכולל ואנשי הצוות המלווים את התלמיד בכיתה – תפקיד משמעותי ביצירת תחושת סיפוק, בטחון והצלחה לתלמידים. אנו שואפים כי המעטפת הלימודית והחברתית הכוללת תסייע לתלמיד להגיע להישגים לימודיים נאותים – וזאת תוך התחשבות בצרכיו הרגשיים והפיזיים. כך יוכל התלמיד למצות את שאיפותיו הלימודיות והחברתיות ומידת הסקרנות והיצירתיות שלו תגבר.

מכאן, לשם יצירת אקלים חיובי, מפרה ומועיל שיקדם חוויות למידה מוצלחות ואיכותיות, נבקש ליצור תשתית חברתית בה רבים מתלמידי בית ספרנו יהיו מעורבים בפרויקטים בית-ספריים, קהילתיים וציבוריים. לצד זאת נשאף לשמר את בית הספר כמרחב מזמין לכלל באי בית הספר ונקדם תפיסה המתחשבת בצרכי האחר ומכילה את כל תלמידינו – וזאת לשם הגעתם לבית הספר בשמחה ובהנאה. לא נוכל לנתק את בית ספרנו מהקהילה התומכת והמחבקת לה הוא משתייך ונשאף אפוא לשתפה עד כמה שניתן בפרויקטים בית-ספריים לשם יצירת מרחב בית-ספרי נעים הנתמך על-ידי הקהילה ומשולב בה. כך תיווצר קרקע פורייה התאפשר את צמיחתם של הלומדים ותתרום לחוויית ההצלחה שלהם.

0 צפיות
תא.jpg

2019 by Yehuda Hamaccabi. Proudly created with Wix.com

צילומים: רוני קדמי, דודי פריינטה

  • Facebook