• adararad

אורחות החיים בבית הספר

עודכן ב: מאי 10

בית הספר הוא המקום בו רוכשים התלמידים מיומנויות לחיים משותפים בקבוצה. אנו סבורים כי כפי שבבית הספר לומדים התלמידים לקרוא ולכתוב, כך הם לומדים כיצד עליהם לנהוג במפגש עם זולתם וכיצד להתנהל בצורה נבונה בחברה. התפיסה המגדלת, אותה אימצנו יחד עם מערכת החינוך של תל-אביב יפו, חותרת ליצירת אקלים מיטבי מתוך עבודה על העולם הפנימי של התלמיד וטיפוח תקשורת בין-אישית פתוחה ובונה.

במסמך זה ניתן למצוא תפיסה חינוכית-תיאורטית ובה עקרונות ודרכי פעולה המנחים את דרכו של המורה בכיתה.

0 צפיות
תא.jpg

2019 by Yehuda Hamaccabi. Proudly created with Wix.com

צילומים: רוני קדמי, דודי פריינטה

  • Facebook