IMG-20200221-WA0054.jpg

הפדגוגיה שלנו

מרחב זה מוקדש לעקרון הפדגוגי של בית ספר: תהליכים פדגוגיים מבוססי קשר ומעודדי סקרנות יובילו לחווית הצלחה לתלמידי בית הספר.