70.jpg

למידה מרחוק

מידע חשוב להורי ותלמידי בית הספר  באשר ללמידה מרחוק  בתקופת הקורונה.

ניהול למידה מרחוק ושמירה על קשר

מכתב להורים ביחס לניהול תהליך הלמידה מרחוק ושמירה על קשר בעת חירום. קראו עוד.

תכנית שבועית ללמידה מרחוק בחינוך גופני

תכנית שבועית לשמירה על כושר ולביצוע תרגילים בחינוך גופני מרחוק.

קראו עוד.

קישור - כניסה לתכנית הלמידה העירונית 

קישור מהיר לכניסה לתכנית הלמידה המקוונת העירונית - 365 - עבור תלמידי וצוות בית הספר. 

ספקי תוכן דיגיטלי - תשפ"א

מכתב להורי בית הספר ביחס לספרי התוכן הדיגיטלי של בית הספר - תשפ"א. קראו עוד. 

למידה מרחוק - שאלות ותשובות

למידה מרחוק

מהי למידה א-סנכרונית?


למידה א-סנכרונית פירושה לימוד מרחוק, כאשר האינטראקציה העיקרית הינה בין הלומד לבין חומרי הלמידה, שחלקם מקושר ברמת היפרטקסט או לתמונה או לאתרי אינטרנט. התלמיד יכול לגשת לחומרי הלמידה מהמחשב בבית הספר או מביתו, וללמוד באופן עצמאי בכל שעות היממה, ללא תלות במורה. במסגרת זו ניתן לכלול גם את הפורום, המהווה מפגש לדיון א-סנכרוני.
האם התלמידים חייבים להגיש את המטלות בכל יום?


לוח המטלות הכיתתי נקבע על-ידי מחנכת הכיתה, באופן משתנה משכבה לשכבה, מכיתה לכיתה. לכן, על התלמידים והוריהם לפנות למחנכת הכיתה באופן ישיר כדי להעלות שאלות ביחס למטלות הניתנות ברמה השבועית והיומית.
מהי למידה סנכרונית?


למידה סינכרונית פירושה למידה מקוונת (און-ליין), כאשר התלמיד והמורה נמצאים מרוחקים זה מזה, וכלים לשיח קולי ותצוגת וידאו מאפשרים את התקשורת ביניהם. במערכות ללימוד סינכרוני יש כלים לשיח קולי, לוועידת וידאו, כלים לעבודה על לוח משותף וכלים להצגת יישומים מהמחשב ומהאינטרנט. המורה והתלמיד יכולים לקיים פעילות למידה און-ליין, על חומרי למידה שונים,כאילו ישבו זה לצד זה.
האם יש אפשרות ליצירת קשר אישי עם המחנכת?


כן. לכל מחנכת "שעת קבלה" באמצעות הצ'ט האישי באפליקציית Teams - המרכזת את רכיבי הלמידה מרחוק בבית הספר. שעת הקבלה משתנה ממחנכת למחנכת ובמהלכה ניתן ליצור עמה קשר ולהעלות שאלות ביחס למטלות ולשיעורים המועברים.
איך נקבעת מערכת השעות ללמידה מרחוק?


מערכת השעות ללמידה מרחוק נקבעת ברמה השכבתית ועל-ידי מחנכת הכיתה ונשלחת להורי התלמידים בסוף כל שבוע, לקראת השבוע הבא. המערכת מורכבת משיעורים המועברים על-ידי המחנכת ושיעורים מקצועיים שונים וכוללת שיעורים כיתתיים ושיעורים שכבתיים.
האם התלמידים מקבלים פידבק על המטלות שהם מגישים?


כן. כל המטלות נבדקות על-ידי המורים הרלוונטיים ומוחזרות באמצעות אפליקציה Teams. בשיעורים הסנכרוניים הכיתיים עוברים המורים השונים על דגשים מרכזיים ביחס למטלות שהוגשו.
כיצד מקבלים התלמידים את הקישורים לשיעורי ה-Zoom הכיתתיים?


כל הקישורים לשיעורי ה-Zoom הכיתתיים, במקצועות השונים, כולל שעות המפגש ודרכי הכניסה אליו, יופיעו במרחב הכיתה הרלוונטית ב-Teams.
מהי למידה משולבת?


למידה משולבת היא למידה המשלבת שיעורים סנכרוניים ושיעורים א-סנכרוניים - כלומר, בחלק מהזמן התלמידים צופים בשיעורים מוקלטים ויכולים, כך, לבחור מתי לצפות בשיעורים ובחלק מהזמן התלמידים נדרשים להופיע לשיעור סנכרוני אשר נקבע מראש.
האם יתקיימו גם שיעורי חינוך, במקביל לשיעורים המקצועיים?


בהחלט. יועצות בית הספר מעבירות תכנים מותאמי גיל המתכתבים עם רוח התקופה והמחנכות תעברנה את התכנים הללו בשיעורי חינוך הקרובים. כלים לפיתוח חוסן נפשי בזמן למידה מרחוק אפשר למצוא כאן.
האם יתקיימו שיעורי הוראה מתקנת?


כן. מורות השילוב נמצאות בקשר עם התלמידים הזכאים לשיעורי הוראה מתקנת ומקיימות עמם שיעורים בהתאם למערכת מסודרת.
האם חומרי הוראה במקצועות השונים יהיו זמינים?


כן. חומרי ההוראה במקצועות השונים יעלו למרחב הכיתתי הרלוונטי באפליקציית Teams ויהיו זמינים לתלמידים גם בתום השיעורים. בנוסף, ניתן להיכנס לאתרים של ספקי תוכן דיגיטליים שמפעיל משרד החינוך: עת הדעת, אופק יסודי, עשר אצבעות ובריינפופ.מידע נוסף - כאן.

תא.jpg

Yehuda Hamaccabi. Proudly created with Wix.com

 by Ben Mizrachi

צילומים: רוני קדמי, דודי פריינטה

  • Facebook