555.jpg

למידה בימי קורונה

מידע להורי ותלמידי בית הספר באשר ללמידה בימי קורונה: הנחיות היגיינה והתנהלות, למידה מרחוק ומרחב ייעוצי מטעם יועצות בית הספר.

פוסטר קורונה.jpg

התמודדות עם נגיף קורונה - תשפ"א

 סרטון לילדים ולהורים מתוך אתר בריינפופ באשר לנגיף הקורונה ודרכים למניעתו.

הנחיות היגיינה ובטיחות - תשפ"א

מידע להורי בית הספר ביחס להנחיות היגיינה ובטיחות - תשפ"א.

קראו עוד.

הצהרת בריאות לתלמידי בית הספר

הצהרת בריאות לתלמידי בית הספר בלמידה בימי קורונה לחתימת הורים.

קראו עוד.