92.jpg

פינת היועצות - למידה בימי קורונה

מידע חיוני, מסרים חיוביים וטיפים לימי קורונה עבור הורי ותלמידי בית הספר מטעם יועצות בית הספר. 

שימוש מוגן באמצעים דיגיטליים - תשפ"ב

מידע להורי בית הספר ביחס לשימוש חיובי ומוגן באמצעים דיגיטליים. קראו עוד.

אגרת להורים שילדם שוהה בבידוד

אגרת להורים בית הספר שילדם שוהה בבידוד בעקבות נגיף הקורונה.
קראו עוד.

כלים לפיתוח חוסן נפשי בזמן למידה מרחוק

טיפים, כלים ואסטרטגיות לפיתוח חוסר נפשי בלמידה מרחוק. קראו עוד.

שיח הורים וילדים על נגיף הקורונה

"הולכים אל הלא נודע" - שיח הורים וילדים בעקבות התמודדות עם נגיף הקורונה. קראו עוד.

שמירה על קשר אישי בימי קורונה - תשפ"ב

מידע מיועצות בית הספר ביחס לחשיבות השמירה על הקשר האישי בימי קורונה. קראו עוד.

שיח ביחס לחזרה ללימודים - שפ"י

מידע חשוב ביחס להכנה רגשית לחזרה ללימודים - מאת השירות הפסיכולוגי-ייעוצי.

אגרת להורים - התמודדות עם חששות

אגרת להורים ביחס להתמודדות ילדים עם חששות בעקבות נגיף הקורונה. קראו עוד.

"דלת פתוחה" - תחנת הר-נבו

הזמנה ל"דלת פתוחה" - מפגש עם פסיכולוג מתחנת "הר נבו" לשיתוף, תמיכה וייעוץ. קראו עוד.  

"במרחק נגיעה" - מאת יועצות בית הספר

בפינת "מרחק נגיעה" נפרסם עבורכם מדי מספר ימים טיפים, מסרים, ידע ומשחקים יישומיים המתאימים לתקופה השונה והמשתנה הפוקדת אותנו.