55.jpg

פינת היועצות - למידה בימי קורונה

מידע חיוני מטעם יועצות בית הספר לתלמידי והורי בית הספר באשר להתנהלות בתקופת הקורונה. 

שמירה על קשר עם יועצות בית הספר

מכתב מיועצות בית הספר באשר לשמירה על קשר עם הורים ותלמידים בעת למידה מרחוק. קראו עוד.

אגרת להורים - התמודדות עם חששות

אגרת להורים ביחס להתמודדות ילדים עם חששות בעקבות נגיף הקורונה. קראו עוד.

שיח ביחס לחזרה ללימודים - שפ"י

מידע חשוב ביחס להכנה רגשית לחזרה ללימודים - מאת השירות הפסיכולוגי-ייעוצי.

שימוש מוגן באמצעים דיגיטליים - תשפ"א

מידע להורי בית הספר ביחס לשימוש חיובי ומוגן באמצעים דיגיטליים. קראו עוד.

אגרת להורים שילדם שוהה בבידוד

אגרת להורים בית הספר שילדם שוהה בבידוד בעקבות נגיף הקורונה.

קראו עוד.

כלים לפיתוח חוסן נפשי בזמן למידה מרחוק

טיפים, כלים ואסטרטגיות לפיתוח חוסר נפשי בלמידה מרחוק. קראו עוד.

שיח הורים וילדים על נגיף הקורונה

"הולכים אל הלא נודע" - שיח הורים וילדים בעקבות התמודדות עם נגיף הקורונה. קראו עוד.

שמירה על קשר אישי בימי קורונה - תשפ"א

מידע מיועצות בית הספר ביחס לחשיבות השמירה על הקשר האישי בימי קורונה. קראו עוד.

חזרה ללימודים - נובמבר 2020

מכתב מטעם יועצות בית הספר, הכולל כרטיסיות שיח מותאמות, לקראת החזרה ללימודים. 

תא.jpg

Yehuda Hamaccabi. Proudly created with Wix.com

 by Ben Mizrachi

צילומים: רוני קדמי, דודי פריינטה

  • Facebook