53.jpg

צוות בית הספר

צוות המחנכות, המורות המקצועיות ובעלי התפקידים בבית הספר יהודה המכבי לשנת הלימודים תשפ"ב.

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you